Instagram

© Copyright 2014 Elektado Oy

© Copyright 2014 Elektado Oy

Copyright


Elektado Oy pidättää kaikki oikeudet verkkokaupan sisältöön. 

Kaikki Elektado Oy:n Finnish Outlet-verkkokaupassa esitetty kuva- ja tekstisisältö (kuten kuvat, tuotekuvat, tekstit, tuotekuvaukset, logot, taulukot) ovat Elektado Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Immateriaalioikeuksin suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on ehdottomasti kielletty.

Tekijänoikeusrikkomustilanteeseen johtaneiden riitojen ratkaisuun sovelletaan Suomen lakia.